Doç. Dr. Adem GÜLER

Doç. Dr. Adem GÜLER

Eğitim:
- Gülhane Askeri Tıp Akademisi, AskeriTıp Fakültesi 1992/1998 Ankara

Yüksek Lisans:
- Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Askeri Tıp Fakültesi, Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Servisi, 2001/2006 İstanbul

Çalıştığı Kurumlar:
- Dalaman hava meydan komutanlığı, Uçuş tabibi, Sağlık amiri, Dalaman/Muğla 1998/2001
- Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Askeri Tıp Fakültesi, Haydarpaşa Eğitim Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Servisi, Araştırma Görevlisi, 2001/2006 İstanbul
- Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Askeri Tıp Fakültesi, Eğitim Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Uzman Doktor, 2006/2010 Ankara
- Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Askeri Tıp Fakültesi, Eğitim Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Yardımcı Doçent Doktor, 2010/2012 Ankara
- Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Askeri Tıp Fakültesi, Eğitim Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Doçent Doktor, 2012/2016 Ankara
- Sekiz Eylül Hastanesi Manisa 2016-2017
- Grandmedical Hastanesi Manisa 2017-...

Yabancı Dil:
- İngilizce

E-mail: drademguler@yahoo.com.tr
 

Tez Çalışmaları:
Koroner Arter Baypas Cerrahisinde Kullanılan Radial Arter Konduitin Orta-Uzun Dönem Açıklık Oranları, Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ahmet Turan YILMAZ, İstabul, 2006, Tıpta Uzmanlık Tezi, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Askeri Tıp Fakültesi, Haydarpaşa Eğitim Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

Yönettiği Doktora Tıpta Uzmanlık Tez Çalışmaları:
Cerrahi simülasyon ve eğitim faaliyetlerinde kullanılmak üzere konjenital kalp hastalıklarının üç boyutlu yazıcı ile modellenmesi. Uzmanlık Öğrencisi Hikmet Sahratov un tez danışmanlığı

Yürüttüğü Bilimsel Projelerde Yaptığı Görevler:
Spinal Kord iskemi-reperfüzyon hasarının önlenmesinde Olmesartan, Rosuvastatin ve Cilostazol’ün etkisinin araştırılması, Başlama tarihi:01.12.2008, Bitiş tarihi:30.12.2008, Görev: Proje Yürütücüsü
Kardiyak iskemi reperfüzyon hasarının önlenmesinde Olmesartan, Rosuvastatin ve Cilostazol’ün etkinliğinin araştırılması, Başlama tarihi:01.12.2008, Bitiş tarihi:30.12.2008, Görev: Proje Yürütücüsü
Tavşan karotid aterlerinde yapılan anastomozlarda bosentan, adenozin ve bosentan adenozin kombinasyonunun intimal hiperplazi üzerine olan etkilerinin karşılaştırılması. Proje başlama tarihi:26.04.2010, Proje Bitiş Tarihi:26.07.2010, Görev: Deney hayvanı ile çalışacak personel
Organ naklinde iskemi reperfüzyon hasarının önlenmesinde taurin, proantosiyanidin, alfa lipoik asit etkisinin araştırılması. 20.02.2009. Görev: Deney hayvanı ile çalışacak personel

Üye olduğu mesleki dernek ve kuruluşlar:
Türk Kalp Damar Cerahisi Derneği
European Association For Cardio-Thoracic Surgery
Türk Kardiyoloji Derneği
Türk Yoğun Bakım Derneği
Ulusal Vasüler Cerrahi Derneği
Yapay Organlar ve Destek Sistemleri Derneği
Fleboloji Derneği
Vasküler Anomaliler Derneği

Hakem olarak görev yaptığı SCI-e uluslararası tıbbi dergiler:
The Journal of Cardiothoracic Surgery
The Cardio Vascular Journal of Africa
Turkish Journal of Cardiothoracic Surgery
İnternational Journal of Clinical Research
Anatolian Journal of Cardiology
Experimental & Clinical Cardiology
BMJ Case Reports
Journal of Forensic Sciences

Hakem olarak görev yaptığı ulusal tıbbi bilimsel dergiler:
Journal-Cardiovascular Surgery
Türkiye klinikleri dergisi
Gulhane Medical Journal
Anatolian Journal of Clinical Investigation
Journal of Clinical and Analytical Medicine
Pamukkale tıp dergisi
Akademik Dizayn Dergisi
International Journal of Clinical Research

İdari - akademik görev yaptığı tıbbi bilimsel dergiler:
Journal-Cardiovascular Surgery (Journal-CVS) yayın kurulu üyeliği
Türkiye klinikleri dergisi, danışma kurulu üyeliği
Anatolian Journal of Clinical Investigation Dergisi Editör Yardımcılığı
Electronic Journal of Case Reports (EJCR)Dergisi Editör
Gülhane Tıp Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği
Fleboloji Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği
Journal Of Academic Design Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği
Anatolian Journal Of Clinical İnvestigation Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği

Akademik İdari Görevler:
Kalp Damar Cerrahisi Anabilimdalı Öğretim Üyeliği, GATA – ANKARA
Kalp Damar Cerrahisi Anabilimdalı, personel sicil amirliği, GATA – ANKARA
Muayene ve Kabul Komisyon Üyeliği, GATA – ANKARA
Teknik İnceleme ve Değerlendirme Kurulu (TİDEK) Komisyon Üyeliği, GATA – ANKARA
TSK Sağlık Sarf Malzemeleri Teknik Şartname Değerlendirme Kurulu Komisyon Üyeliği, GATA – ANKARA
Kronik Yara Konseyi Üyeliği, GATA – ANKARA
Fiyat Dışı Unsurların Belirlenmesi Komisyon Üyeliği, GATA – ANKARA
İlaç ve Tıbbi Sarf Malzeme İstekleri İnceleme ve Değerlendirme Komisyon Üyeliği, GATA – ANKARA
DAKİK, Deprem arama kurtarma hastanesi üyeliği, GATA, ANKARA
SGK, ventrikül destek sitemleri ve total yapay kalp değerlendirme kurul üyeliği, SGK-ANKARA
Sağlık tüketim malzeme ihtiyaç bildirimlerini değerlendirme - birleştirme komisyonu, GATA- ANKARA
Tıpta uzmanlık / Yan dal uzmanlık öğrencilerinin ihtisas bitirme sınav jüri üyeliği, GATA - ANKARA

Ulusal - Uluslararası Akademik Faaliyetler:
Abdominal aort anevrizmasında tanı metodları, panelist, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Askeri Tıp Fakültesi, Haydarpaşa Eğitim Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi, 2005, İstanbul
4. Bilimsel Araştırmalarda Deney Hayvanları Kullanım Sertifika Kursu Eğitmeni “Laboratuar Hayvanları bilimi ve Deneysel Araştırma Sempozyumu” “Kan ve Örnek Alma teknikleri” Eğitici, GATA, 12-23 Ekim 2009, ANKARA
Kalp damar cerrahisi sağlık personeli yetiştirme kursu, eğitici, yürütme kurulu, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Askeri Tıp Fakültesi, Eğitim Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, 2010, Ankara
Kalp damar cerrahisi sağlık personeli yetiştirme kursu, eğitici, yürütme kurulu, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Askeri Tıp Fakültesi, Eğitim Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, 2011, Ankara
Kalp damar cerrahisi anabilimdalı başkanlığı hizmetiçi eğitim kursu, bilimsel kurulu, GATA, 15-19 kasım 2012, Ankara
Oturum başkanlığı, Deneysel ödüllü bildiri oturumu, uluslarası katılımlı Türk göğüs kalp damar cerrahisi derneği 13. Kongresi, 2 Kasım 2014, Antalya
Oturum başkanlığı, Uluslararası Katılımlı, Kardiyoloji Ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, Akılcı İlaç Kullanımı Oturumu, 13 mart 2014, Antalya
Tübitak 1. Dönemaraştırma proje önerilerini değerlendirme toplantısı, hakem/panelist, Mart, 2015, Ankara
Tübitak 2. Dönem araştırma proje önerilerini değerlendirme toplantısı, hakem/panelist, Ekim, 2015, Ankara
Oturum başkanlığı, peripheral endovascular proceduders, international Congress of the Europan society for cardiovascular and endovascular Surgery 64. Kongresi, mart 2015, Antalya

Aldığı Ödüler:
Üstün hizmet ödülü, GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Komutanı Prof.Hv.Tbp.Tuğg. Haluk KAPLAN, 05 Ağustos 2004, Istanbul
Taurinin Allograft Akciğer Dokusunda İskemi Reperfüzyon Hasarını Önleyici Etkisi. V. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi. En iyi poster ödülü, 14-17 Mayıs 2009, Antalya
13. TÜRK TORAKS DERNEĞİ ULUSAL KONGRESİ, . “Akciğer Transplantasyonu Sonrasi Oluşan Iskemi Reperfüzyon Hasarini Önlemede Taurinin Etkisi”, Isimli Poster Bildiri, İKİNCİLİK ÖDÜLÜ, 05-09 MAYIS 2010, Antalya
Üstün hizmet ödülü, Gülhane askeri tıp akademisi komutanlığı, 12 Mart 2010, Ankara
Türk Kalp Damar Cerrahisi Dergisi editörler kurulu tarafından 2012-2014 yılları için yapılan puanlama temelli değerlendirmede "En iyi danışman" kategorisinde yer alınması nedeniyle verilen takdir belgesi. 2014, Ankara
An İnvestigation On Protectice Effect Of Gilaburu (Viburnum Opulus l.) Fruit Against İschemia/Reperfusion İnduced Oxidative Stress After Lung Transplantation İn Rat, Internetional Eurasia Pharmacy Congress poster sunumu, Poster üçüncülük ödüllü, 02-07 Eylül 2015, Erzincan
Science citation index (SCI) kapsamındaki dergilerde birinci isim olarak 5 (beş) adet yayımlanmış çalışmasının olması nedeniyle TSK Eser Yazma Şerit Rozeti ödülü verilmesi, 4 mart 2015, Ankara
2014-2015 eğitim öğretim yılı içersinde Gülhane askeri tıp akademisinde cerrahi tıp bilimleri bilimsel çalışma alanında ikincilik ödülü, GATA, 2015, Ankara

Akademik kadroda verdiği dersler:
2010-2011 eğitim yılı, güz dönemi, Asiyanotik kalp hastalıkları ve cerrahisi teorik dersi, 41 uzmanlık öğrencisi
2010-2011 eğitim yılı, ilkbahar dönemi, Asiyanotik kalp hastalıkları ve cerrahisi teorik dersi, 31 uzmanlık öğrencisi
2011-2012 eğitim yılı, güz dönemi, Derin ven trombozu ve Pulmoner emboli teorik dersi, 44 uzmanlık öğrencisi
2011-2012 eğitim yılı, ilkbahar dönemi, Derin ven trombozu ve Pulmoner emboli teorik dersi, 28 uzmanlık öğrencisi
2012-2013 eğitim yılı, güz dönemi, Kardiyopulmoner baypas fizyolojisi teorik dersi, 34 uzmanlık öğrencisi
2012-2013 eğitim yılı, ilkbahar dönemi, Kardiyopulmoner baypas fizyolojisi teorik dersi, 34 uzmanlık öğrencisi
2013-2014 eğitim yılı, güz dönemi, İskemik mitral yetmezliği teorik dersi, 48 uzmanlık öğrencisi
2013-2014 eğitim yılı, güz dönemi, İnfrapopliteal baypas, teorik dersi, 48 uzmanlık öğrencisi
2013-2014 eğitim yılı, ilkbahar dönemi, Miyokard koruması teorik dersi, 30 uzmanlık öğrencisi
2014-2015 eğitim yılı, güz dönemi, Akut periferik arteryel oklüzyon teorik dersi, 42 uzmanlık öğrencisi
2014-2015 eğitim yılı, ilkbahar dönemi, Akut periferik arteryel oklüzyon teorik dersi, 39 uzmanlık öğrencisi
2015-2016 eğitim yılı, güz dönemi, Tıkayıcı periferisine arter hastalıklar ve tedavisi teorik dersi, 46 uzmanlık öğrencisi
2015-2016 eğitim yılı, ilkbahar dönemi, Tıkayıcı periferisine arter hastalıklar ve tedavisi teorik dersi, 34 uzmanlık öğrencisi

Kurslar ve Sertifikalar:
Tabip, diş tabibi, eczacı, subay kursu, 1999, Ankara
İlk ve acil yardım, Temel yaşam desteği kursu, Gülhane askeri tıp akademisi, 1999, Ankara
Hava ve uzay tababeti fizyolojik eğitimi, 1999, Gülhane askeri tıp akademisi, Eskişehir
Venöz yetmezlik kursu, 1-5 eylül 2005, Kapadokya
Abdominal aort anevrizması kursu, 2005, İstanbul
Internal external Laser treatment for varicose vein course, Biolitec, 2005, İstanbul
Mikrocerrahi kursu, GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, 2006, İstanbul
KİMERA Araştırma protokolü Nasıl hazırlanır kursu, 2006, İstanbul
Yüzeyel ven patolojilerinde pratik uygulamalar, 2007, Çanakkale
The simdax program kursu, klinik fur anasthesia and allgem, 2007, Wien, Avusturya
Venöz doppler ultrasonografi kursu, 2007, Çanakkale
Morphology and surgical demonstration course on sheep heart, 2008, Antalya
DAFYAR ilk müdahale kuvveti müşterek eğitimi, 2008, Ankara
DAKİK Deprem arama kurtarma eğitimi, 2008, Ankara
Bilimsel araştırmalarda deney hayvanları kursu, GATA, 3-11 kasım 2008, Ankara
AAA EVAR Beginner Intermediate training fundamental, Utrecht Üniversitesi, march 2008, Hollanda
Girişimsel kardiyologlar ve cerrahlar için arteriyal ve venöz doppler kursu, 2008, Antalya
Bilimsel araştırmalarda deney hayvanları kullanım kursu, 2009, GATA, Ankara
Yeterlilik kurulu eğitim üst kurulu birinci çalıştayı, 6-7 haziran 2009, Ankara
PVAD and Heart Mate - 2 surgical training course, Utrecht Üniverstesi, 2009, Hollanda
EVAR course, Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği, 2010, Antalya
Eğitim becerileri kursu, 2011, GATA, Ankara
Kardiyopaypasda yenilikler kursu, 2011, GATA, Ankara
Ölçme değerlendirme kursu, 2011, GATA, Ankara
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanlık Anadalında Yeterlilik Belgesi, Türk Kalp Damar Cerrahisi Yeterlilik Kurulu, Mayıs, 2011, İstanbul
Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği, Mitral kapak tamir kursu, 2011, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara
Epidemiyoloji kursu, 2012, GATA, Ankara
Pediatrik kalp cerrahisi ve kalp nakli eğitimi, Başkent Üniversitesi, 3 ay, şubat - nisan 2013, Ankara
ESVS Ankara Endovenöz Workshop, ESVS, ekim 2011, Ankara
IRF cerrahi ablasyon kursu, Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği, kasım, 2014, Antalya
Yazılı sınav sorusu hazırlama kursu, 2014, GATA, Ankara
Covidien Anastomoz kursu, Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği, kasım, 2014, Antalya
ECMO kursu, mart 2014, Antalya
Mitral kapak ileri tamir teknikleri kursu -II, Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği, kasım 2014, Antalya
Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği, Ankara Üniversitesi, minimal invaziv kalp cerrahisi kursu, mart 2015, Ankara

Kongreler:
Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VIII. Ulusal Kongresi. İstanbul., 23-27 Ekim 2002
XI. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, Antalya., 19-22 nisan 2002
52nd International congress of European society for cardiovascular surgey, Istanbul, novamber 7-10, 2003
The 12. Annual meeting of the asian society for cardiovascular surgey, İstanbul, 18-22 April 2004
Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VIII. Ulusal kongresi, Kapadokya, 1-5 eylül 2004
XII. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, Antalya., 28-22 Mayıs 2005
3. MAYO - Türkiye toplantısı, İstanbul, 5-7 mayıs 2005
Kritik bacak iskemisi, Nasıl tedavi edebiliriz, İstanbul, 2-4 aralık 2005
16th Meeting of the Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery 26-29 September. Antalya, Turkey
First Update on Cardiology and Cardiovascular Surgery . 29 September- 2 October, 2005. Antalya, Turkey.
Türk Kalp Damar Cerraisi Derneği IX. Ulusal Kongresi, Antalya, 1-5 Kasım 2006
Kardiyoloji ve kardiyovasküler cerrahide antitrombotik yaklaşım sempozyumu 1, Ankara 1 aralık 2006
3rd Annuel Congress on Update on Cardiology and Cardiovascular Surgery . November 28-December 02,2007. Antalya, Turkey.
XIII. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, Antalya, 22-26 Mayıs 2007
Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği, periferik damar ve aort cerrahisi ortak grupları toplantısı, Çanakkale, 6-9 eylül 2007
16 th International ıntensive care symposium, ıstanbul, 27-29 April 2007
Yapay organlar ve destek sistemleri kongresi, ıstanbul, 15-17 haziran 2007
XIV. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, Çeşme, 17 - 21 Ekim 2008
Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği X. Ulusal Kongresi, 17 - 21 Ekim 2008, Çeşme.
4th Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular, Antalya, Turkey., November 28-December 2, 2008
Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği X. Ulusal Kongresi, 17 - 21 Ekim 2009, Çeşme
TSK uluslararası katılımlı hemşirelik kongresi, 3-5 kasım 2010, Ankara
59th ESCVS The European Society for CardioVascular Surgery, International Congress, İzmir , Türkiye., April 15, 2010
Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 11.Ulusal Kongresi Antalya, Türkiye, Ekim 2010
47th Annual congress of The European Society for Surgical Research. June23-26, 2012 Istanbul
8th Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery. 2012
Kök hücre günü 2013 toplantısı, Hacettepe Üniversitesi, kasım 2013, Ankara
9th Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery. 2013, İstanbul
14th Congress of Asian Society for vascular surgery.2013
10th Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery March, 2014. Antalya
13. Turk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Kongresi, 30 ekim - 2 kasım 2014, Antalya
59th ESCVS The European Society for CardioVascular and Endovascular Surgery, International Congress. Istanbul, Türkiye., March 26-29 2015
Kök hücre günü 2015 toplantısı, Hacettepe Üniversitesi, 21 kasım 2015, Ankara


YAZILAN ULUSAL/ULUSLARARASI KİTAPLARDAKİ BÖLÜMLER
Temel Aile Hekimliği, Bölüm adı:(Periferik Arter Hastalığı) (2015)., Şahin
Mehmet Ali, Kürklüoğlu Mustafa,Güler Adem, Güneş Tıp Kitabevi,
Editör:Aydoğan Ümit, Koç Bayram, Türkçe(Bilimsel Kitap)
Temel Aile Hekimliği, Bölüm adı:(Kronik Venöz Yetmezlik ve Varisler) (2015).,
Şahin Mehmet Ali, Kürklüoğlu Mustafa,Güler Adem, Güneş Tıp Kitabevi,
Editör:Aydoğan Ümit, Koç Bayram, Türkçe(Bilimsel Kitap)
Temel Aile Hekimliği, Bölüm adı:(Derin Ven Trombozu) (2015)., Güler Adem,
Fahri Gürkan Yeşil, Şahin Mehmet Ali, Güneş Tıp Kitabevi, Editör:Aydoğan
Ümit, Koç Bayram, Türkçe(Bilimsel Kitap)
Temel Aile Hekimliği, Bölüm adı:(Akut Arteryel Tıkanıklık) (2015)., Güler
Adem, Şahin Mehmet Ali, Fahri Gürkan Yeşil, Güneş Tıp Kitabevi,
Editör:Aydoğan Ümit, Koç Bayram, Türkçe(Bilimsel Kitap)

YAYINLAR:
1. BÖLÜM : ARAŞTIRMAYA DAYALI YAYIN FAALİYETLERİ


1.1A-
SCI-Expanded (Science Citation Index-expanded), SSCI (Social Science Citation Index) ve AHCI (Arts and Humanites Citation Index) tarafından taranan dergilerde yayımlanan her araştırma ve derleme
1
Us MH, Sungun M, Sanioglu S, Pocan S, Cebeci BS, Ogus T, Ucak A, Guler A. A retrospective comparison of bovine pericardium and polytetrafluoroethylene patch for closure of ventricular septal defects. J Int Med Res. 2004 Mar-Apr;32(2):218-21.
2
Kurtoglu T, Sacar M, Inan BK, Duver MH, Guler A, Ucak A, Us MH, Yilmaz AT. Erdosteine ameliorates lung injury induced by transient aortic occlusion in rats. Cardiovasc J Afr. 2007 Nov-Dec;18(6):367-70.
3
Sacar S, Sacar M, Aybek H, Turgut H, Onem G, Cevahir N, Teke Z, Kaleli I, Guler A, Ucak A, Baltalarli A. Comparison of the therapeutic efficacy of linezolid and vancomycin and correlation of serum and tissue malondialdehyde and myeloperoxidase in an experimental mediastinitis model. J Surg Res. 2009 Mar;152(1):89-95.
4
Küçükarslan N, Kirilmaz A, Sahin MA, Güler A, Karabacak K, Ozal E, Sanisoğlu Y, Tatar H. Does harvesting of radial artery in the early postoperative period perturb the palmar blood supply and functions? Anadolu Kardiyol Derg. 2009 Apr;9(2):128-31.
5
Güler A, Sahin MA, Karabacak K, Küçükaslan N, Yokuşoğlu M, Tatar H. Accompanying embolectomy and closed fasciotomy in the same session for the delayed arterial thromboembolic occlusions in lower extremity. Anadolu Kardiyol Derg. 2009 Oct;9(5):407-10.
6
Yucel O, Sapmaz E, Guler A, Gozubuyuk A, Caylak H, Gurkok S, Dakak M, Genc O. The Effects of Bilateral Thoracic Sympathectomy on Cardiovascular System (An Experimental Study). Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 2009 Jun;29(3): 632-6.
7
Aynur Koyuncu, Ayla Yava, Mustafa Kürklüoğlu, Adem Güler, Ufuk Demirkılıç . Mekanik ventilasyondan ayırma ve hemşirelik. Türk Göğüs Kalp Damar Cer Derg 2011;19(4):671-681 doi: 10.5606/tgkdc.dergisi.2011.112
8
Sahin MA, Yucel O, Guler A, Doganci S, Jahollari A, Cingoz F, Arslan S, Gamsizkan M, Yaman H, Demirkilic U. Is there any cardioprotective role of Taurine during cold ischemic period following global myocardial ischemia? J Cardiothorac Surg. 2011 Mar 18;6:31. doi: 10.1186/1749-8090-6-31.
9
Sahin MA, Onan B, Guler A, Oztas E, Uysal B, Arslan S, Demirkilic U, Tatar H. Cilostazol, a type III phosphodiesterase inhibitor, reduces ischemia/reperfusion-induced spinal cord injury. Heart Surg Forum. 2011 Jun;14(3):E171-7. doi: 10.1532/HSF98.20101126.
10
Ucak A, Onan B, Güler A, Sahin MA, Kılıçkaya O, Oztaş E, Uysal B, Arslan S, Yılmaz AT. Rosuvastatin, a new generation 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme a reductase inhibitor, reduces ischemia/reperfusion-induced spinal cord tissue injury in rats. Ann Vasc Surg. 2011 Jul;25(5):686-95. doi: 10.1016/j.avsg.2011.02.024.
11
Guler A, Sahin MA, Yucel O, Yokusoglu M, Gamsizkan M, Ozal E, Demirkilic U, Arslan M. Proanthocyanidin prevents myocardial ischemic injury in adult rats.
Med Sci Monit. 2011 Nov;17(11):BR326-331.
12
Guler A, Durukan AB, Gurbuz HA, Tavlasoglu M, Sahin MA, Jahollari A, Yorgancioglu C, Aslan M. Efficacy of thermoreactive nitinol clip implantation in reconstruction of sternal dehiscence. Heart Surg Forum. 2012 Oct 1;15(5):E280-3. doi: 10.1532/HSF98.20121056.
13
Leyla Güler, Murat Tavlasoglu, Orhan Yucel, Adem Güler, Mehmet Ali Sahin, Mustafa Kurkluoglu, Yusuf Sirin, Ayse Eken, Mehmet Gamsizkan, Mehmet Dakak, Sedat Gurkok, Onur Genc. Taurine attenuates lung ischemia reperfusion injury after lung transplantation in rats. J Anesth. 2013 Nov 6. DOI 10.1007/s00540-013-1741-2
14
Murat Tavlaşoğlu, Ahmet Bariş Durukan, Mustafa Kürklüoğlu, Adem Güler, Zekeriya Arslan, Mehmet Ali Şahin, Hasan Alper Gürbüz, Leyla Güler. Comparison of sternal intramedullary bleeding prevention strategies in cardiac surgery. Turk J Med Sci (2013) 43: 695-699. DOI: 10.3906/sag-1207-9
15
Guler L, Bozkirli F, Bedirli N, Unal Y, Guler A, Oztas Y, Balta S, Cakar M, Demirkol S, Arslan Z, Unlu M. Comparison of the Effects of Dexmedetomidine vs. Ketamine in Cardiac Ischemia/Reperfusion Injury in Rats - Preliminary Study.
Adv Clin Exp Med. 2014 Sep-Oct;23(5):683-9.
16
Tavlasoglu M, Durukan AB, Gurbuz HA, Jahollari A, Guler A. Skill acquisition process in vascular anastomosis procedures: a simulation-based study. Eur J Cardiothorac Surg. 2014 Jul 26. pii: ezu288.
17
Güler A, Sahin MA, Ucak A, Onan B, Inan K, Oztaş E, Arslan S, Uysal B, Demirkiliç U, Tatar H. Protective effects of angiotensin II type-1 receptor blockade with olmesartan on spinal cord ischemia-reperfusion injury: an experimental study on rats. Ann Vasc Surg. 2010 Aug;24(6):801-8. doi: 10.1016/j.avsg.2010.03.023.
18
YÜCEL O GÜLER A, GAMSIZKAN M, ERSÖZ N, EKEN A, ŞİRİN YS, BALKAN M, GENÇ O. Proantosiyanidinin Allograft Renal Oksidatif Stresi Önleyici Etkisi: Deneysel Bir Çalışma. Kafkas Univ Vet Fak Derg. 2010:16 (1): 7-12
19
Sahin MA, Jahollari A, Guler A, Doganci S, Bingol H, Karaman B, Arslan M, Tatar H. Results of combined preoperative direct percutaneous embolization and surgical excision in treatment of carotid body tumors. Vasa. 2011 Nov;40(6):461-6. doi: 10.1024/0301-1526/a000149.
20
Unlu A, Kaya E, Guvenc I, Kaymak S, Cetinkaya RA, Lapsekili EO, Ozer MT, Guler A, Yildiz R, Petrone P, Harlak A, Kilic S. An evaluation of combat application tourniquets on training military personnel: changes in application times and success rates in three successive phases. J R Army Med Corps. 2014 Nov 11. pii: jramc-2014-000339. doi: 10.1136/jramc-2014-000339.
21
Cingoz F, Oz BS, Arslan G, Guler A, Sahin MA, Gunay C, Arslan M. Is chronic obstructive pulmonary disease a risk factor for epistaxis after coronary artery bypass graft surgery? Cardiovasc J Afr. 2014 Nov 10;25:1-3. doi: 10.5830/CVJA-2014-061.
22
Faruk Cingoz, Celalettin Gunay, Adem Guler, Mehmet Ali Sahin, Bilgehan Savas Oz, Mehmet Arslan. Surgical repair of aneurysm of arteriovenous fistula in patients with chronic renal failure. Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2014; 11 (1): 17-20 DOI: 10.5114/kitp.2014.41924
23
Guler A, Sahin MA, Cingoz F, Ozal E, Demirkilic U, Arslan M. Can cardiac surgery be performed safely on patients with haematological malignancies. Cardiovasc J Afr. 2012 May;23(4):194-6. doi: 10.5830/CVJA-2011-053.
24
Murat Tavlaşoğlu,Ahmet Barış Durukan, Mustafa Kürklüoğlu, Hasan Alper Gürbüz, Adem Güler, Faruk Cingöz, Bilgehan Savaş Öz. Mehmet Arslan. Mechanical and physiological effects of indentational chords in sliding leaflet plasty technique: an ex vivobovine heart model. Turk Gogus Kalp Damar 2015;23(1):105-111. doi: 10.5606/tgkdc.dergisi .2015.10282
1. BÖLÜM : ARAŞTIRMAYA DAYALI YAYIN FAALİYETLERİ
1.1B-
SCI-Expanded (Science Citation Index-expanded), SSCI (Social Science Citation Index) ve AHCI (Arts and Humanities Citation Index) tarafından taranan dergilerde yayımlanan ve 1.1A’da yer almayan diğer yayınlar
1
Küçükarslan N, Süngün M, Us MH, Güler A, Uçak A, Arslan Y, Yilmaz AT. Off-pump coronary artery bypass operation in a renal transplant patient. Anadolu Kardiyol Derg. 2006 Jun;6(2):193-4. Turkish.
2
Kucukarslan N, Ulusoy E, Yilmaz M, Sungun M, Us MH, Guler A, Yilmaz AT. Missed Aortic Transection Following Blunt Trauma: A Case Report. Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery 2007;13(2):158-161.
3
Kucukarslan N, Yilmaz M, Us MH, Arslan Y, Guler A, Yilmaz AT. Superior Vena Cava Syndrome Caused By Dialysis Catheter. Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery. 2007;13(1):63-6.
4
Güler A, Sahin MA, Küçükarslan N, Yücel O, Bingöl H, Tatar H. Management of an enlarging pericardial cyst. Anadolu Kardiyol Derg. 2008 Aug 7;8(4):E27-8.
5
Güler A, Uçak A, Başaran M, Ozen Y, Us MH, Yilmaz AT. Pulsatile thoracal mass: a rare case of large left ventricular pseudoaneurysm. Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery. 2009Mar;15(2):198-200.
6
Güler A, Baysan O, Yokuşoğlu M, Genç C, Karaeren H. Mitral valve perforation: Is there a possible role for silent infective endocarditis? Anadolu Kardiyol Derg. 2009 Aug;9(4):359-60.
7
Güler A, Sahin MA, Kadan M, Yokuşoğlu M, Bingöl H, Demirkiliç U. Endovascular stent graft implantation in thoracic aortic aneurysm. Anadolu Kardiyol Derg. 2009 Jun 11;9(3):E8-9.
8
Baysan O, Sahin MA, Yokuşoğlu M, Köz C, Güler A, Genç C, Karaeren H. An isolated supramitral ring detected in an adult patient. Anadolu Kardiyol Derg. 2009 Dec 8;9(6):E20.
9
Adem Güler, Mehmed A. Şahin, Nezihi Küçükarslan, Mustafa Kürklüoğlu, Ata Kırılmaz, Harun Tatar A case of infective endocarditis, during pregnancy: should we keep the fetus? Anadolu Kardiyol Derg 2010 Jun;10(3):291-2. doi: 10.5152/akd.2010.076
10
Us MH, Basaran M, Yilmaz M, Ucak A, Guler A, Yilmaz AT. Successful Treatment of Bilateral Iliac Artery Aneurysm. Turkish J Thorac Cardiovasc Surg 2010;18(1):64-6.
11
A Güler, Ma Sahin, K Atilgan, M Kurkluoglu, U Demirkilic. A rare complication after coronary artery bypass graft surgery: Ogilvie’s syndrome Cardiovasc J Afr. 2011 Nov-Dec;22(6):335-7. doi: 10.5830/CVJA-2010-064
12
Sahin MA, Celik T, Guler A, Iyisoy A, Gunay C. Intravascular misplacement of vascular closure device causing femoral artery obstruction. Int J Cardiol. 2011 Dec 1;153(2):e32-3. doi: 10.1016/j.ijcard.2011.02.018. Epub 2011 Mar 3.
13
Guler A, Sahin MA, Kadan M, Erol G, Cingoz F, Tatar H.
Incidental diagnosis of asymptomatic pericardial diverticulum.
Tex Heart Inst J. 2011;38(2):206-7.
14
Celik M, Celik T, Iyisoy A, Guler A. An unusual combination of congenital anomalies in an adult patient: patent ductus arteriosus, Kommerell's diverticulum with aberrant right subclavian artery, and heterotaxy syndrome. Hellenic J Cardiol. 2011 Sep-Oct;52(5):469-72.
15
Mustafa Kürklüoğlu, Adem Güler, Mehmet Yokuşoğlu Hemolysis after mitral valve repair (Author response) Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2012;20(4):963-964 doi: 10.5606/tgkdc.dergisi.2012.194
16
Adem Güler, Mustafa Kürklüoğlu, Mehmet Ali Şahin, Oben Baysan, Mehmet Yokuşoğlu, Harun Tatar. Massive hemolysis after mitral valve repair Turk Gogus Kalp Dama 2012;20(2):364-366 doi: 10.5606/tgkdc.dergisi.2012.070
17
Guler A, Tavlasoglu M, Kadan M, Barcin C. Transapical closure of mitral paravalvular leakage. Eur J Cardiothorac Surg. 2013 Apr;43(4):861-3. doi: 10.1093/ejcts/ezs608. Epub 2012 Nov 23.
18
Güler A, Şahin MA, Tavlaşoğlu M, Yokuşoğlu M. Atriyal septal defekt, derin ven trombozu, tromboembolizm ve tekrarlayan spontan abortusu olan bir olguda metilentetrahidrofolat redüktaz polimorfizmi. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi . 2012 Ekim;20(4):907-909
19
Güler A, Şahin MA, Tavlaşoğlu M, Yokuşoğlu M. Is internal mammary artery suitable for coronary artery bypass graft in pseudoxanthoma elasticum? Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi. 2012 Ekim;20(4):904-906
20
Sahin MA, Guler A, Demirkol S, Cagdas Yuksel U.
Huge coronary artery pseudoaneurysm in a young male patient with antiphospholipid syndrome. Eur J Cardiothorac Surg. 2012 Mar;41(3):708. doi: 10.1093/ejcts/ezr011.
21
Guler A, Sahin MA, Gunay C, Jahollari A, Tatar H.
Repair of a right coronary artery arising from the pulmonary artery. Cardiovasc J Afr. 2012 Jun 12;23(5):e11-3. doi: 10.5830/CVJA-2011-054.
22
Güler A, Yeşil FG, Arslan Z, Şahin MA, Atilgan K.
The vital role of Riolan's arcade as a mesenteric collateral vessel on lower extremity perfusion. Turk J Gastroenterol. 2012;23(6):830-1.
23
Murat Tavlasoglu, Adem Guler. Reply to Durukan et al. Eur J Cardiothorac Surg. 2013 Jul;44(1):186-7. doi: 10.1093/ejcts/ezs684.
25
Guler A, Tavlasoglu M, Arslan Z, Yesil FG. Brachial artery aneurysm accompanying a homozygous methylenetetrahydrofolate reductase mutation. Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2013 Jun;16(6):912-3. doi: 10.1093/icvts/ivt068.
26
Yesil FG, Tavlasoglu M, Guler A. eComment. How important is feedback in surgical simulation models? Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2013 Feb;16(2):101-2. doi: 10.1093/icvts/ivs552.
27
Demirkol S, Gurkan Yesil F, Bozlar U, Balta S, Sahin MA, Guler A. Multimodality imaging of a congenital Gerbode defect. Kardiol Pol. 2013;71(1):104.
28
Guler L, Guler A, Gokcinar D, Kirkluoglu M, Zorlu E, Yesil FG. Challenges in the design of drug therapy study on rats.
J Cardiothorac Vasc Anesth. 2013 Oct;27(5):e65. doi: 10.1053/j.jvca.2013.05.045.
29
Erdinç K, Sarıcı SÜ, Dabak O, Gürsel O, Güler A, Kürekçi AE, Canpolat FE. A neonatal thrombosis patient treated successfully with recombinant tissue plasminogen activator.
Turk J Haematol. 2013 Sep;30(3):325-7. doi: 10.4274/Tjh.07641. Epub 2013 Sep 5.
30
Tavlasoglu M, Kurkluoglu M, Durukan AB, Guler A.
Insufficiencies of downsizing ring annuloplasty in treatment of functional ischemic mitral regurgitation. J Thorac Cardiovasc Surg. 2014 Oct;148(4):1770-1. doi: 10.1016/j.jtcvs.2014.06.034.
31
Tavlasoglu M, Guler A, Kurkluoglu M. Is It Possıble To Expand A Porcelaın Rıng Wıthout Breakıng? J Thorac Cardiovasc Surg. Doi: 10.1016/j.jtcvs.2014.01.039
32
Tavlasoglu M, Guler A, Yesil FG. Should Sutureless Aortic Valve Replacement Be Preferred Only For Decreasing Aortic Crossclamp Time? J Thorac Cardiovasc Surg. Doi: 10.1016/ j.jtcvs.2014.01.037
33
Tavlasoglu M, Guler A, Kurkluoglu M . Which Subgroup Of Mitral Valve Replacement Should Be Compared With Mitral Valve Repair In Concomitant Aortic And Mitral Valve Surgery? J Thorac Cardiovasc Surg. Doi: 10.1016/ j.jtcvs.2014.02.017
34
Tavlasoglu M, ISCEN S, Guler A. Should Mitraclip applications be compared with medical treatment or mitral valve repair surgery? Turk Gogus Kalp Dama 2014;22(2):1-2. doi: 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.9968
35
Tavlasoglu M, Guler A, Kurkluoglu M. Which method should be used for demonstrating the improvement in left ventricular pump function in isolated mitral valve surgery? Turk Gogus Kalp Dama 2014;22(2):1-2. doi: 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.10005
36
Muzaffer Kursat Fidanci, Mustafa Kurkluoglu, Adem Güler, Fahri Gurkan Yesil, Sevket Balta, Zekeriya Arslan. Is it possible to prevent acute kidney injury in patients who underwent contrast medium? Angiology 2014 Mar;65(3):224. doi: 10.1177/0003319713482356
37
Mehmet Ali Şahin, Adem Güler, Faruk Cingöz, Celalettin Günay, Mehmet Yokuşoğlu. Ventriküler septal defekt tamir ameliyatında kordal ayrıştırma yöntemi. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi. 2012 Temmuz;20(3):636-637
38
Mehmet Ali Şahin, Adem Güler, Artan Jahollari, Mehmet Yokuşoğlu, Ufuk Demirkılıç, Harun Tatar. Aortokoroner baypas cerrahisi sonrasında Stevens Johnson sendromu. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi. 2012 Nisan;20(2):355-357
39
Sahin MA, Guler A, Kaya E. Mitral valve replacement in a patient with situs inversus and dextrocardia. Thorac Cardiovasc Surg. 2011 Aug;59(5):305-6. doi: 10.1055/s-0030-1250241. Epub 2011 Mar 10.
40
Baysan O, Güler A, Yokuşoğlu M, Barçın C, Genç C. A bullet in the heart: an incremental value of three-dimensional echocardiography. Anadolu Kardiyol Derg. 2010 Oct 8;10(5):E19. doi: 10.5152/akd.2010.151.
41
Sahin MA, Doganci S, Guler A. Repair of sternal dehiscence with titanium mesh plates: the sandwich technique. Thorac Cardiovasc Surg. 2011 Feb;59(1):49-50. doi: 10.1055/s-0030-1250210. Epub 2011 Jan 17.
42
Celalettin Gunay, Faruk Cingoz, Fahri Gurkan Yesil, Adem Guler, Turgay Celik. Incomplete pentalogy of Cantrell: a case report. Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2013; 10 (3): 293–294 DOI 10.5114/kitp.2013.38106
1. BÖLÜM : ARAŞTIRMAYA DAYALI YAYIN FAALİYETLERİ
1.2A-

Madde 1.1 de sayılan indeksler dışındaki uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerde yayınlanan her araştırma ve derlemeler
1
Yucel O, Sirin SY, Guler A, Gamsizkan M, Sahin MA, Eken A, Arslan S, Cubuk S, Genc O. Akciğer Transplantasyonunda kolay Uygulanabilir İskemi ve Reperfüzyon Modeli. Journal of Clinical and Analytical Medicine. J Clin Anal Med, 2010; 1(1) 13–20
2
Cingoz F, Tavlasoglu M, Sahin MA, Kurkluoglu M, Guler A, Gunay C, Arslan M. Minimally invasive pediatric surgery in uncomplicated congenital heart disease. Asian Cardiovasc Thorac Ann. 2013 Aug;21(4):414-7. doi: 10.1177/0218492312454669. Epub 2013 Jul 1.
3
Jahollari A, Emrahov A, Tavlaşoğlu M, Kürklüoğlu M, Sahin MA, Güler A, Ozal E, Arslan M. Effect of bosentan on intimal hyperplasia of carotid artery anastomoses in rabbits. Turk Kardiyol Dern Ars. 2014 Mar;42(2):147-53. doi: 10.5543/tkda.2014.13463.
4
Murat Tavlaşoglu, Adem Güler, Hasan Alper Gürbüz, Mustafa Tanrıseven, Mustafa Kürklüoğlu, Fahri Gürkan Yeşil Anatomical variations of saphenofemoral junction encountered during venous surgery. Journal-Cardiovascular Surgery, 2013; 1(1):5-7
5
Sahin MA, Guler A, Kadan M. Popliteal Artery İnjuries. Journal of Clinical and Analytical Medicine. 2011. DOI: 10.4328/JCAM.280.
6
Aynur Koyuncu, Ayla Yava, Mustafa Kürklüoğlu, Hatice Çiçek, Adem Güler Ufuk Demirkılıç, Determination of the Herbal Products Used by Patients with Ischemic Heart Disease Prior to Surgery. International Journal of Caring Sciences January-April 2014 Vol 7 Issue 1
7
Bilgili A, sahin T, Guler A, Tatar H. Perfusionis Education in Turkey and in the World. Journal of Clinical and Analytical Medicine. 2010. DOI: 10.4328/JCAM.10.3.41.

1. BÖLÜM : ARAŞTIRMAYA DAYALI YAYIN FAALİYETLERİ
1.2B-

Madde 1.1 de sayılan indeksler dışındaki uluslar arası indeksler tarafından taranan dergilerde yayınlanan ve 1.1 A’da yer almayan diğer yayınlar (kongre bildiri özetleri hariç) ile indekslerde bulunmayan yurt dışı dergilerde yayınlanan yayınlar
1
Sacar M, Kurtoğlu T, Duver H, Inan BK, Guler A, Ucak A, Us MH, Yilmaz AT. Surgical removal of a pacemaker lead causing infective endocarditis: A case report. Trends Biomater: Artif. Organs. 2007;20(2).
2
Sacar M, Tulukoglu E, Ucak A, Guler A, Yilmaz AT. Inferior mesenteric artery aneurysm combined with renal artery stenosis in a patient with neurofibromatosis. Perspect Vasc Surg Endovasc Ther. 2006 Sep;18(3):217-20.
3
Inan BK, Ucak A, Sacar M, Guler A, Us MH, Yilmaz AT. Videoendoscopic retroperitoneal lumbar sympathectomy for selected cases: a new technique. Nigerian Journal of Surgical Research. 2006;8(1-2):81-4
4
Kucukarslan N, Guler A, Pocan S, Us MH, Sungun M, Arslan Y, Yilmaz AT. An Unusual Etiology of Vascular Toxicity and Its Treatment With Cervical Symphatetic Blockage. The Internet Journal of Cardiovascular Surgery. 2006;8(1-2):81-4
5
Arslan Z, Tavlaşoğlu M, Guler A, Şahin MA, Guler L. Aortik Root İnfektif Endokarditinde Medtronik Freestyle Aortik Root Bioprotez İmplantasyonu. Medtronic Freestyle Aortic Root Bioprosthesis Implantation For The İnfective Endocarditis On Aortic Root. J Clin Anal Med 2014;5(3): 239-42 DOI:10.4328/JCAM.780.
6
Arslan Z, Tavlaşoğlu M, Guler L, Guler A, Şahin MA. New Onset Murmur and Hemodynamic Deterioration in a Patient with Infective Endocarditis. Journal of Clinical and Analytical Medicine. DOI: 10.4328/JCAM.783.
7
Cingoz F, Guler A, Sahin MA, Yesil FG, Arslan M. Sternum Revision Surgery with Titanium İmplant. The Cardio Thoracic Surgery Network. 2014
8
Guler A, Sahin MA, Tatar H. Severe Lung İnjury Due to a Broken Steal Wire. J Clin Anal Med. DOI:10.4328/JCAM.220.
1. BÖLÜM : ARAŞTIRMAYA DAYALI YAYIN FAALİYETLERİ
1.3A-
TUBİTAK ULAKBİM Türk Tıp Dizini Kurulu ve Sosyal Bilimler Veri Tabanı tarafından indekslenen (listelenen) ulusal hakemli dergilerde yayınlanan araştırma makalesi
1
Us MH, Ege T, Sungun M, Pekediz A, Guler A, Ozturk OY. Sentetik Greftlerle Yapılan Periferik Bypaslarda Seroma Oluşumu. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2003;11(4):240-2.
2
Sahin MA, Guler A, Tatar T, Kucukarslan N, Ozal E, Tatar H. Arteriyovenöz Fistül Açılan Ve Greft Trombozu Oluşan Hastalarda Erken Trombektominin Etkisi. Damar Cerrahisi Dergisi 2007;16(2):25-30.
3
Ucak A, Guler A, Kaan BI, Kurtoglu T, Duver H, Sacar M, Erden T, Us MH, Yilmaz AT. Comparison of Supragenuar and Infragenuar Incisions in Saphenous Vein Harvesting For Coronary Bypass Grafting. Anatol J Clin Investig 2008;2(2):70-3.
4
Yava A, Cicek H, Tosun N, Yanmis N, Koyuncu A, Guler A, Akbayrak N. Kardiyoloji ve kalp damar cerrahisi hemşirelerinin araştırma sonuçlarını kullanmalarını etkileyen faktörler. Anatol J Clin Investig 2008:2(4):160-6.
5
Yucel O, Genc O, Onguru O, Aydin A, Sahin MA, Guler A, Karayilanoglu T, Sayal A, Dakak M. Proanthocyanidine alleviates lung damage induced by nitrogen mustard. Gülhane Tıp Dergisi 2008; 50: 267-72.
6
Mehmet Ali Şahin, Adem Güler, Sait Demirkol, Suat Doğancı, Mehmet Yokuşoğlu, Ertuğrul Özal, Ufuk Demirkılıç, Mehmet Arslan. Sol Atriyal Miksomalar ve Cerrahi Tedavisi. Gulhane Med J. 2011; 53(1): 38-42.
7
Faruk CINGOZ, Mehmet Ali ŞAHİN, Adem GÜLER, Mustafa KÜRKLÜOĞLU, Harun TATAR. Erişkin Dönemde İzole Asd Ve Vsd Tamiri Sonrası Postoperatif Gelişen Spontan Pnömotoraks İnsidansı; Tek Merkezli Retrospektif Çalışma. Anatol J Clin Investig 2009:3(2):120-122
8
Suat DOĞANCI, Erkan KAYA, M. Ali ŞAHİN, Kubilay KARABACAK, Adem GÜLER, Gökhan EROL, Vedat YILDIRIM, Celalettin GÜNAY, Cengiz BOLCAL, Faruk CİNGÖZ, Bilgehan Savaş ÖZ, Ertuğrul ÖZAL, Ufuk DEMİRKILIÇ, Mehmet ARSLAN. Minimal İnvazif Yüzeyel Ven Cerrahisinde 5 Yıllık Deneyimimiz:GATAProtokolü. Damar Cer Derg 2010;19(3):79-84
9
Suat DOĞANCI, Erkan KAYA, Mehmet Ali ŞAHİN, Adem GÜLER, Cengiz BOLCAL, Vedat YILDIRIM, Ufuk DEMİRKILIÇ, Harun TATAR. İnvisigrip ile Yapılan Diz Üstü Stripping ile Klasik Stripping Metodlarının Karşılaştırılması: Randomize Kontrollü Çalışma. Da mar Cer Derg 2010;19(1):1-5
1. BÖLÜM : ARAŞTIRMAYA DAYALI YAYIN FAALİYETLERİ
1.3A-
TUBİTAK ULAKBİM Türk Tıp Dizini Kurulu ve Sosyal Bilimler Veri Tabanı tarafından indekslenen (listelenen) ulusal hakemli dergilerde yayınlanan Olgu sunumu, teknik not, klinik tarama, derleme benzeri yayınlar
1
Kucukarslan N, Guler A, Pocan S, Us MH, Sungun M, Arslan Y, Yilmaz AT. Gemcitabine Kemoterapisi Sonrası Gelişen Vasküler Toksisitenin Servikal Sempatik Blokaj ile Tedavisi: Olgu Sunumu. Damar Cerrahisi Dergisi 2004;13(3):39-42.
2
Guler A, Arslan Y, Yilmaz M, Us MH, Sungun M, Yilmaz AT. Alt Ekstremite Derin Ven Trombozunu Taklid Eden Bir Sarkom Olgusu. Türkiye Klinikleri Cardiovascular Sciences 2006;18(1):90-1.
3
Us MH, Sanioglu S, Sungun M, Pocan S, Ulusoy E, Yilmaz M, Guler A. Aorto-Pulmoner Pencere İle Kompanse Erişkin Fallot Tetralojisi. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2006;14(2):157-9.
4
Gunay C, Ucak A, Cingoz F, Guler A, Kaya E, Arslan M. Acute Abdominal Aortic Transection Starting Wit Paraplegic Symptoms. Kosuyolu Heart Journal 2006;10(1).
5
Ucak A, Inan BK, Guler A, Us MH, Yilmaz AT. Travmatik Arterio-Venöz Fistül Tedavisinde Farklı Bir Cerrahi Teknik: Yalancı Anevrizma Ve Venin Otojen Arteriyel Greft İle Transvenöz Onarımı: Bir Olgu Sunumu. Damar Cerrahisi Dergisi 2007;16(2):35-8.
6
Guler A, Sahin MA, Cingoz F, Tavlasoglu M, Yilmaz AT, Tatar H. Domuz Isırığı Sonrası Ekstremite Kurtarılmasında Cerrahi Yaklaşım Ve Problemler. Gülhane Tıp Dergisi 2008;50(2):128-30.
7
Duver H, Scar M, Inan BK, Kurtoglu T, Ucak A, Guler A, Us MH, Yilmaz AT. Pulmonary artery aneurysm wıth pulmonary valvular stenosıs: A novel surgıcal technıque. AJCI, 2008;2(1):34-6.
8
Dakak M, Yucel O, Genc O, Cicek AF, Guler A. Follıcular dendrıtıc cell sarcoma of medıastınum (case report). Anatol J Clin Investig 2009:3(1):77-9.
9
Guler A, Sahin MA, Cingoz F, Demirkilic U, Arslan M, Tatar H. Subclavian Steal Syndrome After Repairing Aortic Coarctation in Adult Patient: Graft Length Should Be Minded. Damar Cer Derg 2009;18(1):16-9.
10
Kurtoglu T, Saçar M, İnan BK, Güler A, Uçak A, Tulukoğku E, Us MH, Yılmaz AT. Subklavyen Arter Darlığının Nadir Rastlanan Bir Nedeni: Radyasyon Aracılı Arteriyopati. The Anatolian Journal of Clinical Investigation. AJCI 2011;55-6. 74.
11
Mehmet Ali ŞAHİN, Murat TAVLAŞOĞLU, Adem GÜLER, Artan JAHOLLARI, Faruk CİNGÖZ, Murat KADAN, Bilal BATTAL, Mehmet ARSLAN. Dalak Koruyucu Cerrahi Teknik Ile Tedavi Edilmiş Splenik Arter Anevrizmasi: Vaka Sunumu. Anatol J Clin Investig 2012;6(4):277-280
12
M Tavlasoglu, A Güler, MA Şahin, M Kurkluoglu, F Cingöz, M Arslan. Sternal abscess overlying giant aortic pseudoaneurysm developed after Bentall procedure. Pam Med J 2013;6(1):33-36.
13
GÜLER A, ŞAHİN MA, KADAN M, DOĞANCI S, BİNGÖL H, DEMİRKILIÇ U, TATAR H, Repair of Aneurysm of the Thoracic Aorta Impending Rupture by Endovascular Stent Grafting Technique: Original Image, Damar Cer Derg 2010;19(1)
14
ŞAHİN MA, GÜLER A, KADAN M, BAYSAN O, DOĞANCI S, DEMİRKILIÇ U, TATAR H, Spontaneously Resolved Intramural Haematoma of the Thoracic Aorta: Case Report, Damar Cer Derg 2009;18(3)
15
APARCI M, ŞAHİN MA, GÜLER A, ARSLAN Z, IŞILAK Z, TAVLAŞOĞLU M, Aortic Aneurysm Probably, Due To Isometric Type of Training Program in Military Personnel, Gülhane Tıp Derg 2014;56: 190-193
16
ŞAHİN MA, GÜLER A, DEMİRKOL S, JAHOLLARİ A, DOĞANCI S, ÇOŞKUN K, ARSLAN M, Kardiyopulmoner resüsitasyon sonrası gelişen pnömoperitoneum, Gülhane Tıp Derg 2011; 53: 223-225
17
UĞUR M, GÜLER A, UÇAK A, İNAN BK, YILMAZ AT, Kordal korumanın fark edilmeyen avantajı: prostetik kapak endokarditinin sınırlanması, Gülhane Tıp Derg 2010;52: 137-139
18
GÜLER A, ŞAHİN MA, JAHOLLARİ A, GÜNAY C, DEMİRKILIÇ U, TATAR H, Ciddi kas nekrozu yapmış dev yüzeyel femoral arter anevrizması: olgu sunumu, Gülhane Tıp Derg 2009;51: 259-261
19
GÜLER A, ŞAHİN MA, ATILGAN K, CEYLAN OM, GÜLER L, ARSLAN Z, ARSLAN M, Anterior ischemic optic neuropathy complicating redo coronary artery bypass grafting, Pam Tıp Derg 2011;4(2):108-110
20
GÜLER A, KADAN M, CİNGÖZ F, ARSLAN Z, İYİSOY A, GÜLER L, Postkardiyotomi sendromunda impella ventrikül destek cihazı kullanımı, Pam Med J 2011;4(2):112-115
21
ŞAHİN MA, GÜLER A, KADAN M, ÖZAL E, CİNGÖZ F, TATAR H, Kardiyak pacemaker implantasyonu sonrası gelişen diafragma irritasyonu: vaka sunumu, Pamukkale Tıp Dergisi 2009;2(3):140-2.
22
BALTA Ş, DEMİRKOL S, ÜNLÜ M, GÜLER A, İYİSOY A, Sol atriyal apendiks trombüsü tanısında iki boyutlu transtorasik ekokardiyografinin önemi, Pam Med J 2012;5(3):146-148
23
ARSLAN Z, APARCI M, GÜLER A, ŞAHİN MA, Radial arter greftinin büyük doğal adaptasyon yeteneği; tercih sebebi mi, değil mi?, Pam Tıp Derg 2011;4(3):167-169
24
ŞAHİN MA, GÜLER A, TATAR T, KÜÇÜKASLAN N, BAYSAN O, KADAN M, ÖZAL E, TATAR H, Sinüs valsalva anevrizması rüptürü ve persistan sol superior vena kava birlikteliği: olgu sunumu, MN Kardiyoloji 14/4-2007 257-260
25
İNAN BK, UÇAK A, GÜLER A, UĞUR M, TEMİZKAN V, YILMAZ AT, Mitral kapak replasmanı sonrası sitalopram nedenli ciddi hiponatremi, MN Kardiyoloji 16/2009
26
ŞAHİN MA, GÜLER A, KADAN M, YOKUŞOĞLU M, Lenfödemi taklit eden nöropatik osteoartropati: Charcot ayağı, OLGU SUNUMU/CASE REPORT, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 17 (2) 139-141 (2010)
27
JAHOLLARİ A, GÜNAY C, GÜLER A, ŞAHİN MA, YOKUŞOĞLU M, Knot formation of a Metallic Guide Wire: A Mechanical Complication of Central Venous Catheterization, OLGU SUNUMU/CASE REPORT, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 17 (2) 121-122 (2010)
28
ŞAHİN MA, GÜLER A, DOĞANCI S, DEMİRKILIÇ U, TATAR H, İnterventriküler septumda yerleşmiş kardiyak kist hidatik: İki olgunun analizi, Türkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci 2010;22(2)
29
KOYUNCU A, YAVA A, GÜLER A, KÜRKLÜOĞLU M, CİNGÖZ F, DEMİRKILIÇ U, İnhale Nitrik Oksit tedavisi uygulanan hastanın hemşirelik bakımı: Olgu sunumu, Anatol J Clin Investig 2013;7(1):55-58
30
ŞAHİN MA, JAHOLLARİ, GÜLER A, CİNGÖZ F, YAĞCI G, HASANOV V, ARSLAN M, Revascularization of all three mesenteric vessels vith open surgery in chronic mesenteric ıschemia, Bakırköy Tıp Dergisi 2014;10:33-36
31
Sungun M, Us MH, Ucak A, Guler A, Ozturk OY. İlizarov Yöntemi Uygulanan Bir Olguda Oluşan İatrojenik Femoral Arter Yalancı Anevrizması. MN-Kardiyoloji Dergisi 2003;10(3):220-222.
1. BÖLÜM : ARAŞTIRMAYA DAYALI YAYIN FAALİYETLERİ
1.3B-
TUBİTAK ULAKBİM Türk Tıp Dizini Kurulu ve Sosyal Bilimler Veri Tabanı tarafından indekslenmeyen (listelenmeyen) ulusal hakemli dergilerde basılı(elektronik ortamda yayımlananlar dahil) Olgu sunumu, teknik not, klinik tarama, derleme benzeri her yayın
1
Sungun M, Us MH, Pocan S, Acar V, Guler A, Ucak A, Ozturk OY. Pulmoner Arter Kateter Komplikasyonları. Haydarpaşa Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahi Bülteni. Eylül 2002;10(2):106-8.
2
Guler A, Sahin MA. Sağlık Alanında Yazılan Bilimsel Makalelerin Tasarımı. (Akademik Dizayn Dergisi, 2007;2:82-87.