Psikiyatri

Psikiyatri

Değişen dünyada kendini yalnız hisseden bireyler, karşılaştıkları sorunlar ve olaylar karşısında kimi zaman danışmanlık ve psikiyatri tedavi gereksinimine giderek daha fazla ihtiyaç duymakta. Grandmedical Hastanesi, psikiyatri bölümü ruhsal sağlıkları yerinde olan bireylerin daha sağlam toplumlar oluşturacağı bilinciyle hizmet vermektedir.

Psikiyatri Bölümü Tanı Tedavi Hizmetleri

Grandmedical Hastanesi psikiyatri bölümünde; uyum bozuklukları, duygu-durum bozuklukları, kaygı bozuklukları, psikotik bozukluklar, yeme bozuklukları, cinsel işlev bozuklukları, nikotin bağımlılığı, konsültasyon-liyezon psikiyatrisi alanlarında tanı ve tedavi hizmeti verilmektedir.

Psikiyatri Nedir?

Psikiyatri ya da ruh sağlığı ve hastalıkları; kişinin bedensel sağlığının beynin işleyişinden kaynaklı kaybını ve bu hastalıkların tedavisini içerek bilim dalıdır. Bedensel sağlık, fizyolojik ve psikolojik sağlıkla bütündür. Psikiyatri bölümü, kişilerin çeşitli nedenlerle sağlığını olumsuz etkileyen, nörolojik hastalıklarını konu edinir. Psikiyatrik hastalıklar, abartılmış duygu durumları değildir. Psikiyatrik hastalıkları olan hastalar, kendi kendilerine içinde bulundukları durumdan çıkamayabilirler. Hekim desteği ile psikiyatrik hastalıkların tedavileri mümkündür.

Psikiyatrik hastalıklarda hasta, hastalığının sebep olduğu ruh hallerindeyken zorluklar yaşar. Gündelik hayatını sürdürürken, okul ve meslek hayatının gerekliliklerini yerine getirirken ya da sosyal ilişkiler kurarken zorluk çekebilir. Hastalığın teşhisi, tedavinin en önemli aşamasını oluşturmaktadır. Hastalığın doğru tanısı ile birlikte hekim desteğiyle psikiyatrik hastalıkların tedavileri yapılır. Bu tedaviler hastanın hayatını olumsuz etkileyen semptomların azaltılmasını ya da yok edilmesini, şayet durum kronikse kişinin hastalığıyla birlikte yaşamayı öğrenmesini içerir.

Psikiyatri Hastalıkları Nelerdir?

Obsesif-Kompulsif Bozukluk: Bu hastalıkta rahatsız edici davranışlara saplanma ve tekrar söz konusudur. Obsesyon bu takıntılı davranışları, kompulsiyon tekrarları ifade etmek için kullanılır. Hastalık tetikleyici durumlar sonucu oluşabilir. Tedavi edilmediği sürece hastalık sahibinin ve yakınlarının hayatını olumsuz etkiler.

Depresyon: En sık rastlanan psikolojik rahatsızlıklardan biri depresyondur. Depresyon olağan mutsuzluk halinden fazlasını ifade eden bir tıbbi durumdur. Daha önceden sevilerek yapılan aktivitelere ilginin kaybı, iştahta artma ya da azalma, uyku isteğinde artma ya da azalma, yorgunluk, halsizlik, karamsarlık, intihar eğilimleri depresyonun semptomlarındandır. Depresyon tedavi edilebilir bir hastalıktır.

Sosyal Fobi: Sosyal fobi; utangaçlığa indirgenemeyecek bir psikolojik hastalıktır. Kişinin yaşadığı topluluklarda beğenilmeme, onaylanmama kaygısı çok yüksektir. Bu nedenle zamanla sosyalliğini bırakabilir, insan içinde konuşmaya ve diğer sosyal paylaşımlara kendini kapatabilir. İlaç ve psikoterapi yöntemleri ile tedavisi mümkündür.

Panik Bozukluğu: Panik bozukluğu, genellikle daha önce yaşanmış bazı durumların tetikleyici unsurlar nedeniyle hatırlanmasıyla meydana gelir. Kişide aniden çok şiddetli kaygılar meydana gelebilir. Bu kaygı nöbetleri sırasında hastada çarpıntı ve nefes darlığı yaşanabilir, sindirim sisteminde bozukluklar görülebilir.

Bipolar Bozukluk: Bu hastalığa iki uçlu duygu durum değişimleri nedeniyle bipolar bozukluk denir. Hastalığın atak dönemlerinde hasta, manik ya da depresif dönemler geçirebilir. Yani hasta çok neşeli, çok coşkulu ruh hallerinden (manik dönem), çökmüş ve bitkin ruh hallerine (depresif dönem) hızlıca geçiş yapabilir. Ataklar hem hastanın kendisi hem de çevresini olumsuz yönde etkileyebilir. Bipolar bozukluk bir dengesiz ruh hali değil, psikatrik hastalıktır, tedavi edilebilir.

Dikkat Eksikliği (Hiperaktivite) (DEHB): Bu hastalık sıklıkla çocukluk dönemlerinde teşhis edilir ancak sadece çocuklarda görülmez. Odaklanma güçlüğü, öğrenme güçlüğü, çabuk sıkılma gibi semptomları nedeniyle hasta, formal ilişkilerini sürdürmede zorluk çekebilir. Bu hastalıkta kişinin dürtüsel hareketlerini kontrol etmesi güçtür.

Anksiyete Bozukluğu (Kaygı Bozukluğu): Anksiyete gittikçe yaygınlaşan bir tıbbi sağlık durumudur. Anksiyetede klinik düzeyde evham, panik hali, huzursuzluk, kaygı ve sinirlilik halleri yaşanabilir. Özellikle karar verirken ya da beklenmedik durumlarla karşılaşıldığında hastalık atak yapabilir. Anksiyete kişinin uyku düzenini bozabilir, gündelik hayatının kalitesini düşürebilir, sosyalleşmesine engel olabilir. 

Bağımlılıklar: Kişinin duygularını, düşüncelerini ve genel sağlık durumunu olumsuz yönde etkileyici maddeler karşısındaki istek durumunu ifade eder. Bağımlılıklarda kişi, bağımlı olduğu şeyin kendine zararlarını kabul etse dahi, yoksunluk durumundan dolayı maddeden uzaklaşamayabilir. Bağımlılıkların tedavisi çok yönlü olarak yapılır. Bağımlılık tedavi sonrasında da psikolojik destek alınmalıdır.

Cinsel İşlev Bozuklukları: Cinsel işlev bozuklukları, çeşitli nedenlerle meydana gelen vajinismus, erken boşalma, sertleşme sorunlarını ifade eder. Bu tür hastalıkların fizyolojik ve psikiyatrik tedavisi iş birliğiyle yapılmaktadır.

Şizofreni: Bu hastalıkta kişinin hezeyanları ile yaşanan gerçeklik arasında çatışmalar olur. Yaşanan gerçeklik ve algılanan gerçeklik arasındaki bu çatışma nedeniyle, hasta duygularını kontrol edemeyebilir. Şizofreni, hastaların ve yakınlarının hayatı olumsuz yönde etkileyen bir hastalıktır. Hastalığın tedavisi hastalığın evresine göre hekim tarafından belirlenir.

Yeme Bozuklukları: Yeme bozukluğu bulunan hastaların bedenleriyle kurdukları ilişki belirli sebeplerle hasar almıştır. Özellikle travmalar bu tip yeme bozukluklarına sebep olabilir. Bulimia Nevroza da hastalar bilinçli bir suçlulukla yemek yiyip sonrasında yediklerini kusarlar. Anoreksiya Nevroza da hastalar günlük ihtiyaçlarını karşılayamayacak kadar az kalori alırlar. Bunlar dışında “binge eating” adı verilen suçluluk hissederek, tıkınırsacına yemek yeme de yeme bozukluklarından sayılır. 
Travma Sonrası Stres Bozukluğu: Belirli bir travma sonucu kişilerin bu anıları unutamamasıyla psikolojik ve fizyolojik olarak sağlıkları bozulabilir. Cinsel saldırılar, işkence ve kazalar sonucu kişinin uyku düzeni bozulabilir, kabuslar, anksiyete ve depresyon görülebilir.

Yas Dönemi Sorunları: Travma sonrası stres bozukluğuna benzer biçimde kişi kaybettiği birinin yasını kontrol edemeyebilir. Kişi yoğun üzüntü hisseder, çektiği acıyla mutsuz ve saldırgan ruh hallerine bürünebilir. Yas süreci her kişide farklı yaşanabilir, yasın süresi ve kişinin hayatına etkilerine bağlı olarak klinik olarak değerlendirilebilir.

Psikiyatrik hastalıkların tedavisi, hastaların ve yakınların yaşam kalitesini düşüren durumların kontrol altına alınmasını amaçlar. Bazı hastalıklar ve semptomları geçici olmasına karşılık, bazıları dönemsel olarak tekrar eden kronik hastalıklar olabilirler. Psikiyatrik hastalıkların fizyolojik etkileri de göz önünde bulundurularak bütüncül bir tedavi planı oluşturulması önemlidir.