Üroloji

Üroloji

Bölüm Hakkında

Üroloji, erkek ve kadının idrar yolları ve organları ile erkek üreme organlarını konu alan ve bu sistemlerin hastalıkları ile uğraşan cerrahi tıp bilimidir. Böbreküstü bezlerinin cerrahi tedavisi de ürolojinin alanına girer. Üroloji, hem erişkin hem de çocuk hastalarla ilgilenir. Bu alanda sık karşılaşılan hastalıklar arasında: idrar yolları tıkanıklığı, prostat büyümesi, iktidarsızlık, kısırlık, idrar kaçırma, böbrek ve idrar yollarının taşları; böbrek, mesane, prostat ve yumurta kanserleri önemli bir yer tutar. Ürolojinin bu geniş çerçevesi nedeniyle, Amerikan Üroloji Derneği tarafından yedi adet alt branş ayırt edilmiştir:

  1. Çocuk Ürolojisi
  2. Üro-onkoloji (kanserler)
  3. Erkek kısırlığı
  4. Taş hastalığı (idrar yolları taşları)
  5. Kadın Ürolojisi
  6. Nöro-üroloji (işeme bozuklukları, idrar kaçırma, sertleşme bozuklukları ve iktidarsızlık)

Gerçekleştirilen Uygulamalar

Üroloji kliniğimizde uzman hekim ve hekimlerimiz bölümde devamlı statüde olarak tüm gün hizmet vermektedir. Ürolojiyi ilgilendiren rahatsızlıklar erkeklerde, böbrekler, idrar yolları, idrar torbası, prostat bezi, penis ve testisler ile ilgili problemlerdir. Bayanlarda ise böbrekler, idrar yolları, mesane ve cinsel hastalıklar bu alana girmektedir.

Özellikle erkek çocukların doğuştan gelen bazı hastalıkları da ürolojinin ilgi alanındadır. Bunlar arasında, inmemiş testis (yumurtanın torbaya inmemesi), kasık fıtığı, hidrosel (torbada su kesesi), idrar deliğinin yanlış yerde olması (hipospadiyas ve epispadiyas) sayılabilir. Gece yatak ıslatma, mesaneden böbreğe idrarın geri kaçması, sünnet derisinin tüm hastalıkları ve sünnet operasyonu da ürolojinin sahasına girmektedir. Üroloji bilimi, açık cerrahi ameliyatlar yanında, endoskopi ve laparoskopi gibi modern teknolojik yöntemlere dayalı kapalı ameliyatları da gerçekleştirir.