Op. Dr. Ayşe Ceren Ata

Op. Dr. Ayşe Ceren Ata

Eğitim:

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi - 2008

 

Uzmanlık:

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlığı - 2013

 

Çalıştığı Kurumlar:

Giresun Bulancak Aydındere Sağlık Ocağı 2008-2009

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Araştırma Görevlisi 2009-2013

Manisa Demirci Devlet Hastanesi 2013-2016

Özel Salihli Devlet Hastanesi 2016-2017

Özel Odak Hastanesi 2017-2021

Yücelen Hastanesi (Muğla) 2022-2024

Özel Gediz Tıp Merkezi 2024-

 

Bilimsel Çalışmaları

1.Non Kominike Sağ Rudimenter Uterin Hornlu Sol Unikornuat Uterus

Bülent Duran1, Akcan Akkaya2, Ceren Tuncel1, Önder Koç1, Cihan Eşitken1, Ata Topçuoğlu1
1Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Ad, Bolu
2Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ad, Bolu

ABANT TIP DERGİSİ ( Abant Medical Journal )

Abant Med J. 2012; 1(3): 165-167 | DOI: 10.5505/abantmedj.2012.74936  

 

2.Duran B, Ceren Tuncel, K. Onder Eşitken C, Topçuoğlu A. Non kominike sağ rudimenter uterin hornlu sol unikornuat uterus; Olgu sunumu. 3. Üreme Tıbbı Derneği Kongresi, 5-9 Ekim 2011, Antalya

 

3. Duran B, KOC Ö., Yılmaz F, Ahsen H, Ceren TUNCEL Collision tümör; aynı overde fibroma ve dermoid kist: Olgu sunumu.  8.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 18-23 Mayıs 2010, Antalya

 

4. Duran B, KOC, ÖTopçuoğlu A, Eşitken C. , Ceren TUNCEL Vajinal sakrospinöz ligament fiksasyon, abdominal sakrokolpopeksi ve total mesh uygulamalarının perioperatif komplikasyonları ve uzun dönem sonuçlarının karşılaştırılması. AİBÜ İzzet Baysal Tıp Fakültesi Dergisi 2011; 6(2): 12-17

 

5 ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ 2014 POSTER NO:0401

İnkarsere İnguinal Herni içerisinde nadir görülen iki organ: Over ve Fallop tüpü:Olgu sunumu Enis Arslan , Orhan Üreyen , Ayşe Ceren TUNÇEL, Esma Dilek Üstün

6. Uzmanlık Tezi: Preeklamptik Gebelerin Plasentalarında İmmunhistokimya Metodu ile Vasküler Endotelyal Growth Faktör (VEGF) , Vasküler Endotelyal Growth Faktör Reseptör -1 (VEGFR-1), Nükleer Faktör Kappa B (NFkB) Düzeyleri

 

Yabancı Dil:

İngilizce