Kalite Yönetim Birimi Çalışmaları

Kalite Yönetim Birimi Çalışmaları

  1. SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamalıdır.
  2. Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmelidir.
  3. Öz değerlendirmeleri yönetmelidir.
  4. İstenmeyen olay bildirim sistemine ilişkin süreçleri yönetmelidir.
  5. Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmelidir.
  6. Hasta deneyimi ve çalışan geri bildirim anketlerinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları gibi) yönetmelidir.
  7. SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlamalıdır.
  8. Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmelidir.
  9. SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmalıdır.
  10. Hastanenin misyon, vizyon ve hedefleri doğrultusunda çalışmak.