Uzm. Dr. Alper YÜKSEL

Uzm. Dr. Alper YÜKSEL

Eğitim:
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi (2002)

Uzmanlık:
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi (2007)

Çalıştığı Kurumlar:
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi (2002-2007)
Haymana Devlet Hastanesi (2007-2008)
Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesi (2008-2010)
Turgut Özal Üniversitesi Tıp  Fakültesi (2010-2016)

Üyesi Olunan Mesleki Kuruluşlar:
KBB Baş ve Boyun Cerrahisi Derneği

Yabancı Dil:
İngilizce


Yayınlanan Bilimsel Eserler:
A.Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
A1.Ugur KS,Gunduz M,Kurtaran H,Ark N,Vuran O,Yuksel A. Unexpected cerebrospinal fluid rhinorhea after a spinal anesthesia. J Craniofac Surg 2011;22:1539-42
A2. Ugur KS, Kurtaran H, Ark N, Kizilbulut G, Yuksel A, Gunduz M. Comparing anterior palatoplasty and modified uvulopalatopharyngoplasty for primary snoring patients: preliminary results. B-ENT’de kabul edildi.
A3. Yüksel A,KurtaranH,KankılıçES,ArkN,UğurKŞ,Gündüz M. Epistaxis in geriatric patients. Turk J Med Sci. 2014;44(1):133-6 
A4. Ugur KS, Ark N, Kurtaran H, Kizilbulut G, Yuksel A, Gunduz M. Anterior palatoplasty for selected mild and moderate obstructive sleep apnea: preliminary results. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2014 Jun;271(6):1777-83
A5. Kankılıc ES,Kurtaran H,Yuksel A ,Ark N, Ugur KS,Yıldırım Y, Kurt K,Gunduz M. Natural and easily accessible sinonasal care product,virgin olive oil: a prospective controlled clinical trial Acta Medica Mediterranea, 2015, 31: 591-5
B.Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :
B1. . Yüksel A, Uğur KŞ, Ark N, Kurtaran H, Kızılbulut G, Gündüz M. Orta ve ağır obstrüktif sleep apne sendromu( OSAS) olan hastaların tedavisinde dil kökü askısının,palatal (uvulopaltofaringoplasti,anterior palatoplasti,lateral faringoplasti) cerrahilerle birlikte etkinliğinin araştırılması. 10th  International otorhinolaryngology head &neck surgery congress [Abstract:0358][PS-106 ,Ankara ,2012
B2. Vuran Ö,  Uğur KŞ, Ark N, Kurtaran H. Yüksel A,Hacer Altaş, Gündüz M. Akut Vokal Kord Hasarında Ankaferd'in Hemostaza ve Yara İyileşmesine Etkis. 10th  International otorhinolaryngology head &neck surgery congress [Abstract:0216][PS-119 ,Ankara ,2012
B3. Uğur KŞ, Ark N, Kurtaran H, Yüksel A, Gündüz M,Canbal M. H2O2 irrigation in children undergoing adenoidectomy. American Academy of Otolaryngology – Head and Neck Surgery 2012 toplantısına kabul edildi. Abs ID:1572
B4. G. Kizilbulut, N. Ark, K.S. Ugur, A. Yuksel, H. Kurtaran, M. Gunduz. Effects of Surgery on Quality Of Life in OSAS. American Academy of Otolaryngology – Head and Neck Surgery 2012 toplantısına kabul edildi. Abs ID:1526 (sözlü sunum)
B5. Ugur KS, Ark, N, Kurtaran H, Kizilbulut G, Yuksel A, Gunduz M, “Anterior Palatoplasty For Selected Mild And Moderate Obstructive Sleep Apnea: Preliminary Results”, 2nd Meeting of European Academy of ORL-HNS and CE ORL-HNS Ototrhinolaryngology and Head-NeckSurgery, Nice Nisan 2013.
B6. Yuksel A, Uğur KŞ, Ark N, Kurtaran H, Kızılbulut G, Kaya M, Gunduz M Long term results of one staged multilevel surgery with tongue suspension surgery or one level palatal surgery for treatment of moderate and severe obstructive sleep apnea. 3rd Congress of European ORL-HNS Prague , Czech Republic , from 7 - 11 June 2015. P-893
C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:
C1.Yüksel A, Ark N. Adenoidectomy.in ATLAS OF OPERATIVE OTORHINOLARYNGOLOGY AND HEAD & NECK SURGERY. Chapter 2, pp 569-572. Jaypee Brothers. 2013. ISBN 978-93-5090-402-2
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
D1. Yüksel A, Uslu S. “Maksillofasiyal Travmalar” Acil Tıp Dergisi, 28, 59-67  (2006).
D2. Yılmaz H,Kaplan S,Yüksel A. Nadir görülen bir schwannoma vakası: dilde schwannoma. Gaziantep Tıp Derg 2012;18(2): 98-100
D3. Yüksel A , Yılmaz T, Gündüz M. Sjögren Sendromunda Kulak Burun Boğaz Sorunları. Turkiye Klinikleri J Immunol Rheumatol-Special Topics 2012;5(1):49-52
D4. Kankılıç ES, Ark N, Yüksel A, Kurtaran H, Uğur KŞ, Yenidünya S, Gündüz M. MaksillerSinüste Osteoid Osteoma: Olgu Sunumu. Turk Arch Otolaryngol, 2012; 50(3):57-59


E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E1.Yüksel A, Köybaşıoğlu A, İnal E, Ceylan A, Asal K, Uslu S. Bilateral kord vokal paralizilerinde kordotomi 27. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi özet kitabı s:60 ,Antalya,2003
E2. Yüksel A,Kızıl Y,Dinç E,İnal E,Köybaşıoğlu A,Tutar H, “Primer Mandibula Tümörleri,” 28. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 73-75, Antalya, 2005.
E3. Tutar H,Köybaşıoğlu A,Dinç AE,Gürbüzler L,Yüksel A,Yılmaz O, “Boyun diseksiyonlarında stiloid çıkıntının eksizyonu,”   28. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 98-102, Antalya , 2005.

E4. Bayramoğlu İ,Baysal E,Uygur K,Yüksel A,Yılmaz M,Göksu N,”Stapedotomi ve titanyum klip piston uygulanan hastalarda erken dönem sonuçlarımız,” 28. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 109-111, Antalya, 2005.
E5. Yılmaz H, Kaplan S, Yüksel A. Nadir görülen bir schwannoma vakası;dilde shwannoma. EP 20 32. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi,Antalya,2010.

E6. Yüksel A, Uğur KŞ, Ark N, Vuran Ö, Kurtaran H., Gündüz M. Bilateral maksiler sinüs pnömosinüs dilatans: olgu sunumu. P66. Sayfa 72. 7. Türk Rinoloji Kongresi, Antalya, 2011. (Poster)
E7. Yüksel A, Kurtaran H, Kankılıç E.S, Ark N, Uğur KŞ, Gündüz M. Geriatrik hastalarda epistaksis. P65. Sayfa 71. 7.Türk Rinoloji Kongresi, Antalya, 2011. (Poster)
E8. Uğur KŞ, Ark N, Kurtaran H, Yüksel A, Gündüz M,Canbal M. Adenoidektomi uygulanan hastalarda cerrahi sonrası hemostaz için hidrojen peroksid irrigasyonu:Prospektif,randomize kontrollü çalışma. S42,sayfa 48. 33. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi,Antalya,2011
E9 .Uğur KŞ, Kurtaran H, Ark N, Kankılıç ES, Yüksel A, Gündüz M. Meniere hastalığında transtimpanik tüp yerleştirilmesi:10 vakanın 2 yıllık sonuçları p68,sayfa 175. 33. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi,Antalya,2011
E10. Kankılıç ES,Yüksel A,Uğur KS,Kurtaran H,Ark N, Gündüz M. Sfenoid ve frontal sinüslerin kombine aplazisi.p150,sayfa 263. 33. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi,Antalya,2011
E11. Kurtaran H,Uğur KŞ, Yüksel A, Kızılbulut G,Ark N,Gündüz M.Nazal tampon çıkarılması esnasında oluşan ağrı üzerine levobupivacaine infiltrasyonunun etkisi.p208,sayfa 316. 33. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi,Antalya,2011
E12. Kurt K, Kurtaran H, Yüksel A, Uğur KŞ, Ark N, Çizmeci MN, Gündüz M, “Transnazal endoskopik yaklaşımla bilateral koanal atrezi açılması: olgusunumu”, 34. TürkUlusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 433, Antalya, 2012.
E13. Kankılıç ES, Ark N, Yüksel A, Kurtaran H, Uğur KŞ, Yenidünya S, Gündüz M, “Maksiller sinüsde osteoid osteoma: olgu sunumu”, 34. Türk Ulusal Kulak Burun BoğazveBaş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 182, Antalya, 2012.
E14. Uğur KŞ,Ark N,Kurtaran H,Kızılbulut G,Yüksel A,Gündüz M.Seçilmiş hafif-orta obstrüktif uyku apnesi hastalarında anterior palatoplasti:iki yıllık sonuçlar 34. TürkUlusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 462, Antalya, 2012.
E15. Akdere E, Kurtaran H, Ark N, Uğur KŞ, Yuksel A, Gündüz M, Sel C, “Maksilla ve Mandibulada Dev Hücreli Granülom: Olgu Sunumu”, 9. Türk Rinoloji Kongresi, P-064,Antalya,2013. 
E16. Kurtaran H, Yüksel A, Ark N, Uğur KŞ, Yıldırım Ü, Gündüz M, Sel C, AkdereE,”Nazal Hamartom: Olgu Sunumu” 9. Türk Rinoloji Kongresi, P-107, Antalya, 2013.