Psikoloji

Psikoloji


Psikoloji, davranış ve zihni inceleyen bilimdir. Bilinçli ve bilinçsiz olayların yanı sıra daha çok duygu ve düşüncenin incelemesini yapar. Bu alanda uzman olan ve aynı zamanda bilgi araştırması yapanlara psikolog denir.
Organizmaların hem doğrudan gözlenen davranışları, hem de düşünme, zihinde canlandırma, hatırlama ve hayal etme gibi doğrudan gözlenemeyen karmaşık zihinsel süreçleri psikolojinin inceleme alanına girer. Bir yandan algı, dikkat, duygu, motivasyon, zeka, kişilik gibi içsel süreçler; bir yandan kişiler arası ilişki süreçleri, grup-içi ve gruplar arası ilişki süreçleri psikoloji biliminin çalıştığı konulardır.
Pek çok alt dalı olan bu biliminin; klinik psikoloji, sosyal psikoloji, gelişim psikolojisi, eğitim psikolojisi gibi alanlarının herhangi birinde yüksek lisans yaparak uzman psikolog unvanını alan kişiler, kendilerini geliştirdikleri bu alanlarda insanlığa yararlı olmak için çalışmaktadırlar.
Alanında yeterli beceri ve uzmanlığa sahip olan psikologlar kendilerine başvuran danışanların bireysel durumlarına göre farklı tedavi yöntemlerine giderler. Genel anlamda psikolojik danışmanlık, psikoterapi, psikolojik test ve psikolojik değerlendirmeler yapan psikologların amacı, mümkün olan en kısa sürede bireyleri eski sağlıklarına kavuşturmaktır.
Sosyal yaşamın içinde kendisini iyi hissetmeyerek psikoloğa başvuran kişilerde görülen hafif uyum sorunlarının çözümlenmesinde genel olarak psikolojik danışmanlık yöntemi baz alınır. Daha ileri seviye davranış bozukluklarının tedavisinde ise psikoterapi denilen tedavi sürecine başlanır. Tedavinin nasıl ve ne yönde olacağı ve ne kadar süreceği ile ilgili detaylı bilgileri psikologlar kendilerine başvuran hastalara ön görüşme esnasında ayrıntılarıyla birlikte iletirler ve böylelikle tedaviye başlanır.

Psikoloji Bölümü Hangi Hastalıklara Bakar?
Zihinsel rahatsızlıkların analiz edilmesi, önlenmesi ve tedavi edilmesi aşamasında titizlikle çalışan psikologlar, öncelikli olarak danışanlarının arzu edilen yaşam standartlarını yakalamalarını hedeflemektedir. Çeşitli tedavi yöntemleri ile kaygı ve endişeleri ortadan kaldıran, bireylerin güçlü ve zayıf yönlerini keşfetmesine yardımcı olan, benlik saygısının arttırılmasını sağlayan, kısacası hayatı daha yaşanabilir kılma gayesinde olan psikologlar olumsuz duygu ve düşüncelere kapılan bireylerde profesyonelce farkındalık yaratarak onları sağlıklarına kavuşturmaktadırlar.
Normal kabul edilenin dışındaki duygu ve düşünceleri gidermeye çalışan psikologlar pek çok farklı rahatsızlığın tedavi edilmesinde etkili rol oynamaktadırlar. Çocuk, ergen ya da yetişkin olsun her yaştan bireyi etkisi altına alabilen depresyon, psikologların üzerinde çalıştıkları rahatsızlıkların başında arasında yer almaktadır.
Anksiyete bozukluğu olarak nitelendirilen ve kişilerin kontrol altına almakta güçlük çektiği korku, endişe, sinir ve gerginlik belirtileri olarak gözlenen kaygı bozuklukları psikologların üzerinde çalıştığı alanların bir diğeridir.
Toplumsal ortamlarda diğer insanlarla iletişim kurma konusunda kişinin sağlıklı düşünme yetisini elinden alan sosyal fobi, psikoterapi yöntemi ile psikologların ortadan kaldırılabildiği rahatsızlıkların arasında yer almaktadır.
Zihin sağlığının beden sağlığa ile ayrılmaz bir bütün oluşturduğunu bilen psikologlar; madde ve alkol bağımlılıkları, uyku bozuklukları, yeme bozuklukları gibi alanlarda da kişilere yardımcı olarak zihinsel sağlığın yanı sıra beden sağlığının korunmasında da etkili rol oynamaktadırlar.